İyi Mühendislik

Hayallerimiz düşüncelerimizi, düşünceler gücümüzü oluşturur.

HKTM'nin tüm sektörlerde; eğitime, fikir geliştirme, projelendirme gibi mühendislik pratikleri içinde olmasının yanısıra; imalata dönüştürme yeteneğine verdiği değeri simgeler.

  • Doğa ve canlı refahının bilim ve teknik ilkeler ile artmasını sağlar,
  • Karşısındakini dinler, oluşan istekleri beklentilerle sınırlı tutmaz,
  • Bilgi ve deneyimlerini bir şart ya da çıkara bağlı olmaksızın paylaşır,
  • Bilimsel ilkelerle çelişen çalışmalarda bulunmaz,
  • Önerileri anlık değildir, kalıcılığı ve sürdürülebilirliği esas alır,
  • Her türlü ayrımcılığı engeller, eşitlik ilkesini bulunduğu ortamda sağlar,
  • Geliştirdiği çözümler, çevre ve iş güvenliği esaslarına uygundur,
  • Konusuna hakim olduğu için mazaret değil; marifet üretir.

HKTM’nin tüm sektörlerde; fikir geliştirme, projelendirme ve imalat gibi mühendislik pratikleri içinde olmak yanında, dinamik yapısı, hayalleri gerçeğe dönüştürme yeteneği ve eğitime verdiği değeri simgeler

İyi Mühendislik