Eğitim & Kariyer Gelişimi

Bizi başarıya götüren en önemli unsurun çalışanlarımız olduğu düşüncesiyle onların gelişiminin eğitimlerle desteklenmesi gerektiğinin bilincindeyiz
Amacımız, gelişimi sürdürülebilir hale getirmek, kişisel yetenekleri arttırıp, yapılan işten mutluluk ve verimliliğin alınmasını sağlamaktır. HKTM’nin sektöründe lider olmasındaki en önemli etkenlerden birisi de çalışanlarının gelişimini sürekli desteklemesidir. Performans Değerlendirme Sistemimiz çerçevesinde her yıl çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirliyoruz.

Eğitim & Kariyer Gelişimi